Polityka prywatności - ZOO Borysew

Polityka prywatności

Załącznik nr. 1 do regulaminu korzystania z serwisu internetowego

§1 ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest Zoo Borysew SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA, ul. DOWBORCZYKÓW, nr 25, 90-019 ŁÓDZ, REGON: 472034418, NIP: 7251691979, info@zoosafari.com.pl, + 48 790 70 30 30.
 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. poniżej przesyłam informację niezbędne ze względu na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę.
 3. Dane osobowe są przetwarzane w celu którym może być:=
  1. świadczenie usług oferowanych w Serwisie Internetowym (usługi prowadzące do zawarcia umowy sprzedaży Biletów)
  2. realizacja Twoich zamówień oraz Umów Sprzedaży;
 4. Administrator Danych Osobowych korzysta z następujących podstaw przetwarzania:
  1. umowa sprzedaży Biletu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  2. ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
  3. Nasz prawnie uzasadniony interes, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 5. Administrator danych osobowych zapewnia, że dane są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych właściwych dla kraju, w którym dane są gromadzone.
 6. Jeżeli złożyłeś oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w każdej chwili masz prawo cofnąć tą zgodę. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
 7. Będziemy przetwarzać kategorie Twoich danych osobowych takie jak podstawowe dane identyfikacyjne i dane dotyczące możliwości kontaktu z Tobą.
 8. Twoje dane osobowe możemy udostępniać podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu.
 9. Twoje Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane od momentu ich uzyskania przez Administratora Danych Osobowych do czasu obowiązywania umowy zawartej Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:
  1. dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;
  2. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;
  3. zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

§2 PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

PRZEZ ADMINISTRATORA

 

Warto pamiętać, że masz prawo wniesienia skargi do UODO gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

Ponadto w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo:

 1. dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
 2. do sprostowania (poprawiania swoich danych);
 3. do usunięcia danych

WAŻNE! Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać abyśmy je usunęli.

 1. do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

WAŻNE! Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.

 1. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 2. do przenoszenia danych;

WAŻNE! Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

 1. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 2. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

§3 ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Podczas korzystania z Serwisu Internetowego niektóre dane są automatycznie zachowywane na serwerach Sprzedawcy dla celów administracji systemu albo dla celów statystycznych bądź wykonania kopii zapasowych. Powyższe dane obejmują:
  • nazwę Państwa dostawcy dostępu do Internetu;
  • adres IP;
  • wersję oprogramowania przeglądarki;
  • system operacyjny komputera;
  • logi systemowe;
 2. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe Klienta takie jak:
  • imię i nazwisko lub nazwa firmy;
  • adres poczty elektronicznej;

 

§4 POWIADOMIENIA I PLIKI COOKIES

 1. Sprzedawca w celu zagwarantowania pełnej funkcjonalności podczas korzystania ze Serwisu Internetowego oraz w procesie wypełniania formularza Zamówienia w Serwisie Internetowym może wysyłać Powiadomienia dotyczące dokonywanych przez Klienta czynności.
 2. Serwis Internetowy wykorzystuje pliki cookies instalowane w przeglądarce Klienta. Klient ma prawo odmówić ich przyjęcia, lecz może to wiązać się z niepoprawnym działaniem niektórych Usług jak i całkowitym wyłączeniem dostępu do Serwisu Internetowego.
 3. Pliki Cookies, są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta i są przeznaczone do korzystania ze stron internetowych Serwisu Internetowego. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 4. Każda przeglądarka w inny sposób pozwala zarządzać ustawieniami cookies. Poniżej Sprzedawca przygotował interlinki z odpowiednimi instrukcjami. Wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz:
  1. Internet Explorer - https://support.microsoft.com/pl-pl/kb/196955
  2. Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
  3. Safari - https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=pl_PL
  4. Firefox- https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
  5. Opera - http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
 5. Każdy Klient ma prawo kierować opinię, uwagi i pytania dotyczące zachowania poufności informacji oraz polityki prywatności do Administratora Danych Osobowych. W tym celu należy je kierować pod adres mailowy: bilety@zoosafari.com.pl
Facebook Zoo Borysew
Instagram Zoo Borysew
Youtube Zoo Borysew
Jak dojechać Zoo Borysew
Zadzwoń do Zoo Borysew