HR bilet grupowy dla firm - ZOO Borysew

Jak Firmy Mogą Wspierać Zoo Borysew Poprzez Działania Działów HR: Zakup Biletów Grupowych

Firmy poszukujące innowacyjnych sposobów na wsparcie działań prospołecznych i proekologicznych, a jednocześnie dbające o dobrostan swoich pracowników, mogą rozważyć zakup grupowych biletów do Zoo Borysew jako formę wsparcia sponsorskiego. To rozwiązanie łączy zalety korporacyjnej odpowiedzialności społecznej z budowaniem pozytywnego miejsca pracy.

Korzyści dla Zoo Borysew

  • Stałe Wsparcie Finansowe: Regularny zakup biletów grupowych to stabilne źródło dochodu dla zoo, co pozwala na lepsze planowanie i realizację długoterminowych projektów opieki nad zwierzętami oraz rozbudowy infrastruktury.
  • Promocja Ochrony Przyrody: Większa liczba odwiedzających przyczynia się do wzrostu świadomości na temat ochrony środowiska i zagrożonych gatunków. Edukacja odwiedzających to kluczowy element misji zoo.
  • Rozwój Oferty Edukacyjnej: Dochody z biletów umożliwiają rozwój i dywersyfikację programów edukacyjnych i interaktywnych, które są atrakcyjne zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci.

Korzyści dla Firm

  • Budowanie Zespołu: Wspólne wycieczki do zoo to świetna okazja do integracji zespołu. Wyjścia grupowe poza biuro sprzyjają budowaniu lepszych relacji między pracownikami.
  • Wsparcie Dobrostanu Pracowników: Udowodniono, że kontakt z przyrodą i czas spędzony na świeżym powietrzu znacząco poprawiają zdrowie psychiczne i ogólny dobrostan.
  • Odpowiedzialność Społeczna Firmy: Demonstracja zaangażowania w lokalne inicjatywy ekologiczne i społeczne podnosi wizerunek firmy jako pracodawcy odpowiedzialnego i świadomego społecznie.

Jak To Zorganizować?

  • Planowanie: Działy HR nie muszą planować zakup grupowych biletów z wyprzedzeniem, wystarczy że skontaktują się z naszym biurem z prośbą o ilość biletów. 
  • Wystawiamy bilety z indywidualnymi kodami każdy. Dostępne są w dwóch wariantach albo papierowej lub elektronicznej /klient wybiera w jakiej formule jest mu wygodniej przekazać pracownikom/.
  • bilety mogą być wykorzystane w zorganizowany sposób lub wedle uznania przez pracowników i ich rodziny.
  • Integracja z CSR: Zakup biletów grupowych można włączyć do strategii CSR firmy, podkreślając wsparcie dla ochrony przyrody i edukacji ekologicznej.

Kontakt /w sprawie sponsoringu, adopcji i biletów HR/

Agnieszka Manios a.manios@zooborysew.pl

 

Długofalowe Partnerstwo

Firmy mogą również rozważyć długoterminowe partnerstwo z Zoo Borysew, które mogłoby obejmować regularne zakupy biletów, adopcję zwierząt, czy wsparcie konkretnych projektów ekologicznych. Taka współpraca przynosi korzyści obu stronom i staje się częścią większej strategii odpowiedzialności społecznej firmy.

Zakup grupowych biletów do Zoo Borysew przez firmy to nie tylko doskonała forma wsparcia dla zoo, ale także wyjątkowa okazja do inwestowania w zespół pracowniczy i manifestowania korporacyjnych wartości związanych z odpowiedzialnością społeczną i ekologiczną.

Facebook Zoo Borysew
Instagram Zoo Borysew
Youtube Zoo Borysew
Jak dojechać Zoo Borysew
Zadzwoń do Zoo Borysew