Żuraw Mandżurski - ZOO Borysew
Azja

Żuraw Mandżurski

Pochodzenie: Azja

(Grus japonensis)

 

Występowanie: 

Bagna, stepy, tundra Azji.

 

Wygląd: 

To piękny ptak wędrowny z rodziny żurawi o białym upierzeniu z czarną szyją i fragmentami upierzenia na skrzydłach oraz czerwoną „czapeczką” na głowie. U żurawi mandżurskich nie występuje dymorfizm płciowy.

 

Zachowanie: 

Podczas lotu formują klucz i odzywają się charakterystycznym klangorem (głosem żurawi). W okresie godowym żyją w parach, w pozostałym okresie tworzą stada. Na postojach gromadzą się w tysiące osobników. Podczas pierzenia się, żuraw mandżurski traci wszystkie lotki i na 5-6 tygodni ptak traci zdolność latania. Pierzy się co 2-3 lata.

 

Pożywienie: 

Owady, wodne bezkręgowce, ryby, płazy, gady, rośliny w tym trzciny i trawy.

 

Rozmnażanie: 

Ptaki te wykonują podczas godów bardzo efektowne grupowe tańce. Samica składa 2 jaja do gniazda budowanego na ziemi. Jaja przez 29-34 dni wysiaduje samiec i samica na zmianę. Pisklęta są zagniazdownikami. Po 95 dniach są zdolne do lotu. Dojrzałość płciową osiągają po 3-4 latach.

 

Status ochrony: 

Gatunek ten jest zagrożony wyginięciem – przypisuje się mu bardzo wysokie ryzyko wymarcia w stanie dzikim w niedalekiej przyszłości. Ma status EN w Czerwonej Księdze Gatunków Zagrożonych.

Facebook Zoo Borysew
Instagram Zoo Borysew
Youtube Zoo Borysew
Jak dojechać Zoo Borysew
Zadzwoń do Zoo Borysew