Ogród Zoologiczny Zoo Safari Łódź

Żuraw Mandżurski

(Grus japonensis)

Występowanie: Bagna, stepy, tundra Azji.

Wygląd: to piękny ptak wędrowny z rodziny żurawi o białym upierzeniu z czarną szyją

i fragmentami upierzenia na skrzydłach oraz czerwoną "czapeczką" na głowie. U żurawi mandżurskich nie występuje dymorfizm płciowy.

Zachowanie: Podczas lotu formują klucz i odzywają się charakterystycznym klangorem (głosem żurawi). W okresie godowym żyją w parach, w pozostałym okresie tworzą stada. Na postojach gromadzą się w tysiące osobników. Podczas pierzenia się, żuraw mandżurski traci wszystkie lotki i na 5-6 tygodni ptak traci zdolność latania. Pierzy się co 2-3 lata.

Pożywienie: Owady, wodne bezkręgowce, ryby, płazy, gady, rośliny w tym trzciny i trawy.

Rozmnażanie: Ptaki te wykonują podczas godów bardzo efektowne grupowe tańce. Samica składa 2 jaja do gniazda budowanego na ziemi. Jaja przez 29-34 dni wysiaduje samiec i samica na zmianę. Pisklęta są zagniazdownikami. Po 95 dniach są zdolne do lotu. Dojrzałość płciową osiągają po 3-4 latach.

Status ochrony: Gatunek ten jest zagrożony wyginięciem - przypisuje się mu bardzo wysokie ryzyko wymarcia w stanie dzikim w niedalekiej przyszłości. Ma status EN

w Czerwonej Księdze Gatunków Zagrożonych.