Afryka

Zebra Bezgrzywa

Pochodzenie: Afryka

Maneless zebra Equus quagga borensis

 

Występowanie:

Północne rejony Afryki Wschodniej (Kenia, Uganda, Sudan).

 

Wygląd:

Wyglądem nie odbiega zbytnio od innych zebr. Najbardziej charakterystyczną cechą tego podgatunku jest bardzo skromna grzywa. Osiąga 2m do 2,5m długości, wysokość w kłębie do 1,5m  i wagę do około 380 kg.

 

Środowisko naturalne:

Rozległe trawiaste sawanny i stepy.

 

Pożywienie:

Roślinożerna, ze szczególnym uwzględnieniem traw.

 

Zachowanie:

Żyją w stadach złożonych z kilku – kilkunastu samic, którym przewodzi dominujący ogier. Takiemu haremowi towarzysza zawsze młode z ostatniego miotu. Młode samce również tworzą jednopłciowe stada kilku – kilkunastu ogierów do momentu, aż same nie utworzą własnego haremu. Hierarchia w haremie ustalana jest także pomiędzy należącymi do niego samicami.

 

Ciekawostki:

Zebra bezgrzywa jest jednym z sześciu obecnie uznawanych podgatunków zebry stepowej (Equus quagga). Rola  pasiastego umaszczenia zebr nie została dotychczas ostatecznie wyjaśniona. Często sugerowano ich maskujące funkcje. Obecnie za najbardziej prawdopodobna uznaje się hipotezę, iż pasy odgrywają zasadnicza rolę w kontaktach między zwierzętami – dzięki nim poszczególne osobniki rozpoznają się nawzajem.