Europa

Ohar

Pochodzenie: Europa

OHAR (Tadora tadora)

 

Występowanie:

Europa i Azja.

 

Wygląd:

Charakterystyczną cechą jest guzowata narośl u nasady czerwonego dzioba. Samiec jest większy od samicy. Głowa oraz górna część szyi są czarne, dolny odcinek szyi, spód ciała i kuper są białe, w poprzek piersi biegnie szeroki, rdzawy pas. Pisklęta są brązowo- szare z wierzchu i białe od spodu, upierzenie docelowe pojawia się w 3 roku życia.

 

Zachowanie:

Żeruje na lądzie lub płytkiej wodzie, jest ptakiem wędrownym, od lipca do sierpnia ptaki gromadzą się zawsze w tym samym miejscu na pierzowiska (razem potrafi się pierzyć nawet grupa ok 100 000 ptaków – na pewien czas tracą one zdolność do lotu.

 

Pożywienie:

Bezkręgowce, rzadziej wodorosty.

 

Rozmnażanie:

Gniazda zakładają w norach wykopanych przez samicę, luba norach innych zwierząt (w jednej norze może gniazdować nawet 4 – 5 samic). Samica raz do roku, w okresie od końca kwietnia do czerwca składa 6-18 jaj, które wysiaduje przez 27-29 dni, samiec zawsze czuwa w pobliżu gniazda, pisklętami zajmuje się zarówno samiec jak i samica.