Cennik grup zorganizowanych

Sezon 2020

Bilet wstępu dla grup zorganizowanych – 26 zł/os – uprawnia do wstępu na teren Ogrodu Zoologicznego oraz udziału w pokazowych karmieniach zwierząt

Pakiet biletowy I (dotyczy wyłącznie grup zorganizowanych) – 33 zł/os – proponowany pakiet obejmuje: bilet wstępu + lektor + kolejka.