Ogród Zoologiczny Zoo Safari Łódź

REGULAMIN ZOO SAFARI BORYSEW

I. Wykupienie biletu upoważnia do jednorazowego na teren Obiektu (teren Zoo Safari zlokalizowany w miejscowości Borysew nr 25) bez ograniczenia czasu pobytu:

- Bilet normalny: 39 zł

- Bilet ulgowy: ** 29 zł

- Bilet grupowy*: 26 zł

- Bilet rodzinny - 11% rabatu od regularnej ceny biletów:
a. 2+1 - Dwoje opiekunów dorosłych oraz jedno dziecko - 96 zł
b. 1 + 2 - Jeden dorosły opiekun oraz dwójka dzieci - 86 zł
c. 2+2  - Dwoje dorosłych opiekunów i dwoje dzieci - 122 zł

 

Cena biletu obejmuje wejście na teren Zoo Safari i daje możliwość swobodnego poruszania się po całym Obiekcie bez ograniczeń czasowych. Orientacyjny czas zwiedzania przy wejściach grupowych to 2 do 2,5 godzin – w zależności od wieku dzieci.

 

Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie Zoo Safari wyłącznie pod opieką osób dorosłych – opiekunów.

 

Zakup biletu oznacza przyjecie w całości postanowień niniejszego Regulaminu do akceptacji. 

 

* - Bilet grupowy przysługuje grupom min. 20-sto osobowym, które dokonają telefonicznej rezerwacji przed przyjazdem do Zoo Safari.

 

** - dot. dzieci w wieku szkolnym, emerytów i rencistów, studentów, osób niepełnosprawnych – po okazaniu legitymacji. 

 

II. Wszystkie dodatkowe atrakcje są płatne oddzielnie.

III. Na terenie ZOO Safari obowiązuje ruch pieszy wyznaczonymi alejkami. 

IV. Nie ponosimy odpowiedzialności za zmieniające się warunki atmosferyczne.

V. Zabrania się jazdy na rowerach, łyżworolkach, wrotkach, deskorolkach i hulajnogach.

VI. W czasie pobytu na terenie ZOO Safari grup zorganizowanych odpowiedzialność za nie ponosi wyznaczony opiekun grupy.

VII. Zabrania się wykonywania zdjęć, nagrywania filmów w celach komercyjnych i świadczenia wszelkich usług dla osób zwiedzających bez zgody obsługi ZOO Safari.

VIII. Zabrania się przechodzenia za ogrodzenie oraz dokarmiania i płoszenia lub niepokojenia zwierząt.

IX. Zabrania się wrzucania do basenów lub na wybiegi jakichkolwiek przedmiotów.

X. Zabrania się wprowadzania wszelkich zwierząt.

XI. Zabrania się niszczenia zieleni i zaśmiecania terenu.

XII. Obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych na terenie ZOO Safari z wyłączeniem punktów gastronomicznych znajdujących się na terenie obiektu. Osoby nietrzeźwe lub nieprzestrzegające zasad niniejszego regulaminu będą wypraszane.

XIII. Ze względu na Państwa bezpieczeństwo prosimy o zachowanie ostrożności i bezpiecznej odległości podczas fotografowania się, a także nie wkładanie rąk i innych przedmiotów za siatkę. ZWIERZĘTA MOGĄ UGRYŹĆ!

XIV. Prosimy o zachowanie czystości, a zużyte butelki i opakowania pozostawiać w koszach.

XV. Za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego zachowania się odpowiedzialność prawną ponoszą osoby zwiedzające.

XVI. Bezwzględnie zabrania się karmienia zwierząt, z wyjątkiem podawania karmy na terenie Mini Zoo!

XVII. Wszelką odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody na zdrowiu, życiu lub mieniu osób zwiedzających, wynikającą z naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu i nieprzestrzegania jego postanowień, ponoszą osoby zwiedzające.

XVIII. Wejście na teren Ogrodu Zoologicznego z ważnym biletem wstępu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.