Ogród Zoologiczny Zoo Safari Łódź

Kulany Turkmeńskie

Kułany

OSIOŁ AZJATYCKI (Equus hemionus kulan)

Występowanie: AZJA

Wygląd: wysokość w kłębie do ok. 140 cm, masa ciała 200–350 kg, sierść bułana, na brzuchu biaława, uszy krótsze niż u osłów, ogon od połowy porośnięty długimi włosami. Kolor jego bułanej sierści zmienia się wraz z porami roku: jaśnieje na początek zimy i staje się ciemniejsza w lecie. Brzuch, pośladki i kufa są białe.

Często zwany jest półosłem, jednak to określenie może sugerować, że jest on krzyżówką osła z innym typem zwierzęcia, co nie jest prawdą. Przy zachowaniu swojej odrębności gatunkowej ma on zarówno cechy osła, jak i konia. Najważniejszą cechą odróżniającą półosły od innych gatunków koniowatych jest długość kości dolnych odcinków kończyn, które są znacznie dłuższe niż u koni i osłów.

ssak z rodziny koniowatych

Środowisko naturalne: Zamieszkuje stepy, półpustynie i płaskowyże Mongolii, Iranu, Pakistanu i Indii, w pzeszłości także Syrii. W kilku miejscach w Azji kułana introdukowano. Jest zagrożony wyginięciem.

Pożywienie: żywi się różnorodną roślinnością, w tym trawami i sukulentami

Zachowanie: Kułan turkmeński to ssak z rodziny koniowatych, żyjący w niewielkich stadach złożonych z ogiera i kilku klaczy. W okresie rui walczą o samice (walka polega na gryzieniu i kopaniu). Samice z młodymi mają tendencję do tworzenia grup do ok. 10 osobników. Dorosłe samce pilnują haremów samic bronią terytoriów. Niedojrzałe samce zbierają się w stadach kawalerów. Dorastające kułany opuszczają stado i żyją samotnie. Samce znaczą kałem swoje terytorium. Kułany zaatakowane przez wilki bronią się kopiąc i uciekając z prędkością 50km/h. Gdy naturalne zbiorniki wodne są niedostępne, dzikie osły kopią dziury w suchych korytach rzecznych, w celu dostania się do ujęć podziemnych. Otwory wykopane przez onagery są często później odwiedzane przez inne gatunki zwierząt.

Ciekawostki: Gatunek ten jest zagrożony wymarciem. Największym zagrożeniem dla tego gatunku jest kłusownictwo dla mięsa i skór, a na niektórych obszarach polowania mają na celu pozyskanie produktów stosowanych w medycynie tradycyjnej. Nadmierny wypas zwierząt domowych na terenach zamieszkiwanych przez onagery zmniejsza dostępność jedzenia i wody. Wycinanie krzewów pogarsza sytuację tych zwierząt. Fragmentacja siedlisk jest szczególnym problemem w Mongolii. Ma to związek z coraz bardziej rozwijającymi się sieciami dróg, linii kolejowych i ogrodzeń

 Podgatunek - kułan syryjski (Equus hemionus hemippus) jest wymarły.