Ogród Zoologiczny Zoo Safari Łódź

Magelanka Zmienna


(Chloephaga picta)


Występowanie: Południowa część Ameryki południowej, Falklandy. Spotykana na pastwiskach, łąkach, stokach górskich, przeważnie w okolicy zbiorników wodnych.
Morfologia: Ciało długości ok. 60-65 cm. Przedstawiciele obu płci diametralnie różnią się od siebie wyglądem: Samiec ma czysto białą głowę i górną część szyi, na reszcie ciała występują czarne, poprzeczne pręgi, lotki pierwszego rzędu są czarne, drugiego rzędu – białe, a nogi i dziób szaroczarne. Na skrzydle znajduje się zielonkawo-brązowe lusterko. Samica natomiast jest mniejsza, rdzawobrązowa, poprzecznie prążkowana na korpusie, nogi ma jasnożółte, a dziób szaroczarny.
Tryb życia i zachowanie: Na Falklandach żyje populacja osiadła, natomiast ptaki zamieszkujące kontynent prowadzą wędrowny tryb życia, zmieniając swoje siedliska wraz z porami roku. Choć jest to gatunek związany z wodą, nierzadko widuje się jego przedstawicieli z dala od jej źródeł. Jest bardzo agresywnym gatunkiem.
Pokarm: Dorosłe osobniki są roślinożerne – żywią się głównie trawami, glonami, nasionami i jagodami. Pisklęta są bardziej mięsożerne – w ich dietę wchodzą również owady.
Rozmnażanie: Gniazda budują na ziemi wśród bujnych traw lub krzewów, zwykle w dolinach rzek, ale często z dala od zbiorników wodnych. Rozród odbywa się zwykle na przełomie września i października, na Falklandach później – w listopadzie. Samica składa 5–8 jaj, które wysiaduje ok. 30 dni. W tym czasie samiec strzeże rewiru lęgowego. Po wykluciu młode otoczone są troskliwą opieką obojga rodziców.
Długość życia: do 15 lat
Ochrona: Magelanka zmienna nie jest gatunkiem zagrożonym wyginięciem. W Czerwonej Księdze Gatunków Zagrożonych posiada kategorię LC (najmniejszej troski).