Image is not available
Image is not available
Slider


ZOO SAFARI BORYSEW jest teraz nieczynne.
Zapraszamy wiosną 2018!

Slider
Slider

Zawsze w pełni angażujemy się w opiekę nad mieszkającymi u nas zwierzętami. Poświęcamy im cały nasz czas, uwagę, osobiście się do nich przywiązujemy. ZOO SAFARI BORYSEW stało się słynne na cały świat dzięki narodzinom 4 miotów białych lwów i 6 miotów białych tygrysów. Wszystkie porody przebiegały bez komplikacji. Gdy pierwsze białe lwy i pierwsze białe tygrysy zostały odrzucone przez matki (co zdarza się samicom po pierwszym porodzie), ich wykarmieniem i wychowaniem zajęli się profesjonalnie zarówno opiekunowie, jak i sami właściciele ZOO. 

Tym większym żalem napełniło nas bardzo przykre zdarzenie, do którego doszło wczoraj na wybiegu lwów. Niestety nikt nie mógł go przewidzieć.

 

Kotna lwica, u której ciąża przebiega prawidłowo, wykazuje objawy widoczne bardzo wyraźnie dla opiekunów. Ma powiększony brzuch, a także wyraźne, powiększone gruczoły mlekowe. Poród następuje nocą, ciężarna samica udaje się w odosobnione miejsce i broni młodych przed resztą stada. Jeśli poród jest trudniejszy i matka odrzuca młode, wówczas natychmiast opiekę nad nimi przejmują opiekunowie. W ZOO SAFARI BORYSEW wszystkie zwierzęta znajdują się pod stałą opieką lekarską, a gdy wiemy o zbliżającym się porodzie, weterynarz zostaje natychmiast wezwany na miejsce.

 

U lwicy, która wczoraj urodziła młode na wybiegu, jakiekolwiek oznaki ciąży były niezauważalne. Nie powiększył się jej brzuch ani gruczoły mlekowe. Także zachowanie samicy aż do rozwiązania nie wskazywało na jej stan. Ciąży nie mieli szansy wykryć ani opiekunowie, ani nawet weterynarz sprawujący stałą opiekę lekarską nad młodymi. Ojcem młodych jest samiec, który w chwili zapłodnienia samicy miał 17 miesięcy – jest to wiek, w którym lwy nie zbliżają się jeszcze do lwic. Nikt z pracowników nie zaobserwował momentu krycia. Poród rozpoczął się nagle, w ciągu dnia i przebiegał nieprawidłowo: lwica poruszała się po wybiegu, urodzone młode pozostawiała w różnych miejscach i zupełnie się nimi nie interesowała. Wykazywała całkowity brak instynktu macierzyńskiego, co pozwoliło innym członkom stada zbliżyć się do lwiątek.

 

Gdy tylko rozpoczął się poród, podjęliśmy natychmiastowe działania, mające na celu uratowanie nowo narodzonych młodych. Weterynarz został wezwany niezwłocznie – podkreślamy, że był to dzień, wolny, niedziela, a w ZOO SAFARI BORYSEW nie spodziewaliśmy się żadnych wydarzeń, które wymagałyby interwencji weterynaryjnej. Opiekunowie podjęli próbę odciągnięcia pozostałych członków stada od rodzącej samicy, dostarczając lwom mięso. Sytuacja porodu była jednak dla stada na tyle zaskakująca, że zwierzęta nie zareagowały na żadne inne bodźce. Po przyjeździe weterynarza matka lwiątek oddaliła się wraz z pozostałymi członkami stada, nie wykazując żadnego zainteresowania narodzonym miotem. Lwy zostały odseparowane w bezpieczne miejsce. W pobliżu lwiątek pozostała jedna samica ze stada. Otrzymała odpowiednią dawkę środka usypiającego. Następnie pracownicy weszli na wybieg i przetransportowali samicę do boksu  wewnętrznego, Później z wybiegu zabrali lwiątka, a uśpionej samicy podali środek wybudzający.

 

Spośród trzech urodzonych młodych udało się uratować jedno – jest to samiec. Jego matka przebywa w swoim boksie wraz ze stadem i czuje się dobrze. W związku z odrzuceniem przez matkę, karmieniem lwiątka zajęli się doświadczeni opiekunowie, a także sami właściciele ZOO SAFARI BORYSEW. Życiu malucha nic nie zagraża. Przez cały czas całkowicie bezpieczni byli także wszyscy Odwiedzający ZOO oraz opiekunowie zwierząt. 

 

Mimo dramatycznej sytuacji, cały zespół ZOO SAFARI BORYSEW zachował spokój i postępował profesjonalnie, zgodnie z przyjętymi procedurami. Wszystkie dorosłe zwierzęta zostały bezpiecznie wyprowadzone z wybiegu. Również działania związane z ratowaniem lwiątka zostały przeprowadzone prawidłowo. To była trudna sytuacja, ale mamy poczucie, że opiekunowie i przybyły na miejsce weterynarz zrobili wszystko, co mogli. Reakcja zwierząt była wynikiem instynktu i praw natury, które niestety bywają okrutne w świecie dzikiej przyrody. 

 

W imieniu całego zespołu ZOO SAFARI BORYSEW wyrażamy ogromny smutek i ubolewanie z powodu wczorajszych wydarzeń.