Ogród Zoologiczny Zoo Safari Łódź

Kazarki Szarogłowe

Kazarki

(Tadorna cana)

Pochodzenie: Południowa Afryka.

Środowisko naturalne: RPA i Namibia.

Wygląd i zachowanie: Rasa kaczek o barwie ciała rdzawoczerwonej, u samca szara głowa, u samicy biała maska na głowie. Nerwowe i agresywne.

Ciekawostki: Kaczki te zakładają gniazda w norach opuszczonych przez inne zwierzęta - najczęściej są to nory po mrównikach.