https://www.youtube.com/watch?v=9EE3bcFZmtw


UWAGA !!!

ZOO SAFARI BORYSEW CZYNNE JEST W KAŻDY
DZIEŃ TYGODNIA W NIEDZIELĘ I ŚWIĘTA
(BOŻE CIAŁO) W GODZINACH: 9.00 - 19.00

Film

Kazarki

(Tadorna cana)

Pochodzenie: Południowa Afryka.

Środowisko naturalne: RPA i Namibia.

Wygląd i zachowanie: Rasa kaczek o barwie ciała rdzawoczerwonej, u samca szara głowa, u samicy biała maska na głowie. Nerwowe i agresywne.

Ciekawostki: Kaczki te zakładają gniazda w norach opuszczonych przez inne zwierzęta - najczęściej są to nory po mrównikach.